t r o t t o a r

20 november, 2013

Att klippa en gris – mycket skrik för lite ull. El…

Filed under: Twitter — Niclas @ 17:41

Att klippa en gris – mycket skrik för lite ull. Eller konsten att skapa överflödiga möten.

Comments are closed.