t r o t t o a r

12 januari, 2009

…lågkonjuktur…

Filed under: Allmänt,Arbetsliv/samhälle,Livet — Niclas @ 22:31

Fick denna av en kollega:

I juni 2008 skrev investeringsanalytikern och
entreprenören Dr. Marc Faber nedanstående i sin
månadskrönika, detta efter att skattecheckarna på
USD 600 i det första stimulanspaketet för privatkonsumtionen
hade börjat skickas ut:

”The federal government is sending each of us a
$600 rebate. If we spend that money at Wal-Mart,
the money goes to China. If we spend it on gasoline
it goes to the Arabs. If we buy a computer it
will go to India. If we purchase useless crap it will
go to Taiwan and none of it will help the American
economy. The only way to keep that money here
at home is to spend it on prostitutes and beer,
since these are the only products still produced in
US. I’ve been doing my part”.

10 januari, 2009

Bevara Brobacken

Filed under: Allmänt,Kul/dumt,Livet,Länkar — Niclas @ 20:24

Det här är så dumt så jag bara måste lyfta det här:

”Den 16:e september 2008 skrev Lerums Kommun, JM AB och Mölnlycke Fastighets AB under en avsiktsförklaring om att utveckla Lerums Centrum. I avsiktsförklaringen finns bland annat planer på att riva delar av Östra Brobacken för att bygga en ny väg och bro.

Östra Brobacken är den enda samhällsdelen som finns kvar av det gamla och genuina Lerum som fortfarande förfogar över en levande och fungerande näringsverksamhet. Skulle Östra Brobacken försvinna skulle det inte finnas något område kvar i Lerums samhälle som påminner oss om det gamla Lerum. Det är oacceptabelt ur kulturellt och historiskt perspektiv att riva detta.”

Citat från www.bevarabrobacken.nu

6 januari, 2009

Grillning

Filed under: Allmänt,Livet — Niclas @ 10:19

Då var årets första grillning avklarad…