t r o t t o a r

17 oktober, 2013

Denna hatkärlek jag känner inför Excel. Idag är de…

Filed under: Twitter — Niclas @ 17:53

Denna hatkärlek jag känner inför Excel. Idag är det inte speciellt mycket kärlek.

Comments are closed.