t r o t t o a r

16 oktober, 2013

Skadeglädjen i att hitta en sittplats på det överf…

Filed under: Twitter — Niclas @ 15:56

Skadeglädjen i att hitta en sittplats på det överfulla tåget.

Comments are closed.