t r o t t o a r

14 oktober, 2013

Det är sällan jag gillar min ssd så mycket som när…

Filed under: Twitter — Niclas @ 14:12

Det är sällan jag gillar min ssd så mycket som när jag tvingas till en omstart.

Comments are closed.