t r o t t o a r

10 oktober, 2013

Att ägna en dag åt att åka tåg och ha tråkigt var…

Filed under: Twitter — Niclas @ 17:31

Att ägna en dag åt att åka tåg och ha tråkigt var nog ett nyttigt avbrott i den vardagliga jobbstressen.

Comments are closed.