t r o t t o a r

1 mars, 2013

Att lyssna på ”In League With Satan” med Venom pre…

Filed under: Twitter — Niclas @ 12:26

Att lyssna på ”In League With Satan” med Venom precis innan ett telefonmöte kan väl aldrig vara fel?

Comments are closed.