t r o t t o a r

8 februari, 2013

Då var morgonens 10-minuterssprint med barnvagn av…

Filed under: Twitter — Niclas @ 07:51

Då var morgonens 10-minuterssprint med barnvagn avklarad. Puh!

One Response to “Då var morgonens 10-minuterssprint med barnvagn av…”

  1. MrsAnnaLindbom Says:

    @trottoar grymt!