t r o t t o a r

22 februari, 2012

Det börjar ju bra när vi bli…

Filed under: Twitter — Niclas @ 06:46

Det börjar ju bra när vi blir informerade om att vi står stilla för ett mötande tåg och vi har inte lämnat Göteborgs station…

Comments are closed.