t r o t t o a r

15 september, 2011

Intressant och lärorikt att p…

Filed under: Twitter — Niclas @ 19:10

Intressant och lärorikt att prata lönerevisionsprocess med en dansk hr-person.

Comments are closed.