t r o t t o a r

10 november, 2013

Gårdagens demonstration gör att jag nästan ångrar…

Filed under: Twitter — Niclas @ 10:28

Gårdagens demonstration gör att jag nästan ångrar att jag satte fler barn till den här världen.

Comments are closed.