t r o t t o a r

7 november, 2013

När taxi-föraren är mer intresserad av att spela J…

Filed under: Twitter — Niclas @ 19:50

När taxi-föraren är mer intresserad av att spela Jack Vegas än köra mig behåller jag mina pengar och går hem.

One Response to “När taxi-föraren är mer intresserad av att spela J…”

  1. nattamarkus Says:

    @trottoar detta i new york då?