t r o t t o a r

6 november, 2013

Förra veckan: viktigt med framförhållning och plan…

Filed under: Twitter — Niclas @ 17:48

Förra veckan: viktigt med framförhållning och planering för att undvika ”fort men fel”. Idag: fixa nu, måste vara klart igår!

Comments are closed.