t r o t t o a r

29 oktober, 2013

Gillar idén. Hoppas att en blir verklighet. #phone…

Filed under: Twitter — Niclas @ 19:43

Gillar idén. Hoppas att en blir verklighet. #phonebloks
thndr.it/15eLHbz

One Response to “Gillar idén. Hoppas att en blir verklighet. #phone…”

  1. nattamarkus Says:

    @trottoar vilka block vill du ha?