t r o t t o a r

26 oktober, 2013

Pizza är sällan fel men efter knäböj och marklyft…

Filed under: Twitter — Niclas @ 18:02

Pizza är sällan fel men efter knäböj och marklyft är det extra rätt.

Comments are closed.