t r o t t o a r

21 oktober, 2013

Detta är humor. Namnskylt på dörren till mitt hote…

Filed under: Twitter — Niclas @ 23:36

Detta är humor. Namnskylt på dörren till mitt hotellrum i Kiruna. instagram.com/p/fvqLQslq18/

Comments are closed.